Ouderen in beweging krijgen met een beweegtuin

  • Home
  • Nieuws
  • Ouderen in beweging krijgen met een beweegtuin

Het overgrote deel van de ouderen beweegt te weinig. Dit komt onder meer door lichamelijke en psychische gebreken. Ook komen veel ouderen te weinig buiten. Er valt veel winst te behalen op het gebied van beweging en gezondheid door met een passend aanbod te komen voor ouderen. De beweegtuin kan hieraan bijdragen.

Zelfredzaamheid en zelfvertrouwen

Zelfredzaamheid bij ouderen wordt steeds belangrijker. De vraag naar zorg neemt toe, mensen worden steeds ouder en de tekorten in de zorg steeds nijpender. Een belangrijk component wanneer we het hebben over zelfredzaamheid, is beweging. Een beweegtuin heeft zowel een revaliderende als een preventieve functie. Zo heb je als zorginstelling een positieve invloed op het beweeggedrag van ouderen.

Een beweegtuin moedigt senioren aan om op een laagdrempelige en ongedwongen manier met veel plezier te bewegen. De ouderen komen meer buiten en vinden het plezier in bewegen. De ruimte wordt zo ingericht, dat verschillende spieren en vaardigheden getraind worden. Zo verbetert de balans door over een loophelling te wandelen, kunnen er spierversterkende oefeningen worden gedaan op speciale apparatuur en zorgt een pad van grint ervoor dat de enkelgewrichten versoepelen. 

Valrisico verkleinen

De beweegtuin zorgt er niet alleen voor dat ouderen fitter worden, maar verkleint ook de kans op vallen. Doordat de balans verbetert en de beenspieren en belangrijke gewrichten sterker worden, neemt het valrisico in het dagelijks leven af. Vallen kan zowel fysieke als mentale gevolgen hebben voor senioren. Zo kan het angst veroorzaken, waardoor iemand er nog minder op uit gaat. Ook kan het lichamelijk letsel tot gevolg hebben, van blauwe plekken en een kneuzing tot verstuikingen of breuken. Een professionele partner in groenaanleg en beheer denkt met je mee over de optimale inrichting.

Uitnodiging tot beweging

Beweegtuinen zijn zo ingericht, dat ze op een ongedwongen manier uitnodigen tot bewegen, plezier en spelen. Hierbij is ook de sociale impuls belangrijk. Ouderen kunnen samen door de tuin wandelen of onder begeleiding van een verpleger of fysiotherapeut. Ook voor vrijwilligers is hier een grote rol weggelegd.

Geen plek voor een beweegtuin?

Werk je in een verpleeghuis en zou je maar wat graag een beweegtuin realiseren voor de senioren maar is er onvoldoende ruimte? Dan kun je ook denken aan de mogelijkheden op het gebied van een groendak. Als je het groendak wilt inrichten als beweegtuin, moet je je oriënteren op de mogelijkheden van een intensief groendak. Ontdek direct meer over de voordelen van een groendak!