Wat is de Nationale Hypotheek Garantie?

  • Home
  • Nieuws
  • Wat is de Nationale Hypotheek Garantie?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een regeling die ervoor zorgt dat het risico van een hypothecaire lening wordt beperkt voor zowel de geldverstrekker als de huizenkoper. Bij het afsluiten van een hypotheek kan de NHG een belangrijke rol spelen. In dit artikel zullen we bespreken wat de NHG is, hoe het werkt en wat de voordelen zijn van het gebruik van deze regeling.

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

De NHG is een garantie die wordt verleend aan huizenkopers bij het afsluiten van een hypotheek. De garantie houdt in dat als de koper om bepaalde redenen niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, de NHG de geldverstrekker zal compenseren voor de financiële schade die hierdoor ontstaat. Hierdoor wordt het risico voor de geldverstrekker beperkt en kan de hypotheekrente lager uitvallen dan bij een hypotheek zonder NHG. Laat je zeker altijd even goed informeren tijdens jouw hypotheekadvies gesprek.

Hoe werkt de NHG?

Om in aanmerking te komen voor de NHG moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo mag de hypotheek niet hoger zijn dan een bepaald bedrag, dat elk jaar wordt vastgesteld. In 2023 is dit bedrag vastgesteld op € 355.000. Ook mag de koopsom van de woning niet hoger zijn dan € 400.000. Daarnaast moet de koper de hypotheek aflossen volgens een vastgesteld aflossingsschema en moet de woning voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen.

Als er om bepaalde redenen betalingsproblemen ontstaan, bijvoorbeeld door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, dan kan de koper een beroep doen op de NHG. De NHG zal dan in overleg met de koper proberen om tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld door tijdelijke betalingsregelingen te treffen. Als het niet lukt om tot een oplossing te komen, dan zal de NHG de geldverstrekker compenseren voor de financiële schade die hierdoor ontstaat.

Voordelen van de NHG

Het gebruik van de NHG kan verschillende voordelen hebben voor zowel de geldverstrekker als de huizenkoper. Voor de geldverstrekker is het risico op financiële schade beperkt, waardoor deze vaak bereid is om een lagere hypotheekrente aan te bieden. Hierdoor kan de huizenkoper profiteren van een lagere maandlasten. Daarnaast kan de NHG voor de huizenkoper een belangrijke rol spelen bij het verkrijgen van een hypotheek. Met name bij het afsluiten van een hypotheek met een laag inkomen of weinig eigen vermogen kan de NHG een belangrijke rol spelen bij het verkrijgen van financiering. Vergeet niet om jezelf te laten informeren door jouw hypotheekspecialist van Univé.

NHG bij scheiden

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kan bij een scheiding een belangrijke rol spelen. Wanneer een echtpaar gaat scheiden en zij gezamenlijk een hypotheek hebben afgesloten met NHG, kan de NHG helpen om de financiële gevolgen van de scheiding te beperken.

In het geval van een scheiding blijft vaak één van de partners in de woning wonen en wordt de hypotheek overgenomen door deze persoon. In dit geval kan de NHG helpen om de partner die de woning verlaat te ontzien van de financiële lasten van de hypotheek. Dit kan door middel van het toepassen van de zogenaamde ‘uitstapregeling’.

De uitstapregeling houdt in dat de partner die de woning verlaat wordt ontheven van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld. De NHG staat in dit geval garant voor de geldverstrekker, waardoor deze geen risico loopt op eventuele betalingsproblemen bij de partner die in de woning blijft wonen. Het is echter wel belangrijk om te weten dat er wel aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de uitstapregeling.

Om in aanmerking te komen voor de uitstapregeling moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De woning moet gefinancierd zijn met een hypotheek met NHG.
  • De uitstapregeling moet binnen 2 jaar na de scheiding worden aangevraagd.
  • De woning moet verkocht worden of overgedragen worden aan de partner die in de woning blijft wonen.
  • De restschuld na verkoop of overdracht mag niet hoger zijn dan het bedrag dat onder de NHG valt.

Indien aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, kan de uitstapregeling worden toegepast en kan de partner die de woning verlaat worden ontheven van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld. Dit kan helpen om de financiële gevolgen van de scheiding te beperken en kan ervoor zorgen dat beide partners op een goede manier verder kunnen gaan na de scheiding.

Het is wel belangrijk om te realiseren dat de NHG geen oplossing biedt voor alle financiële gevolgen van een scheiding. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat er na verkoop van de woning nog een restschuld overblijft, of dat er andere financiële verplichtingen zijn die moeten worden verdeeld. In dit geval is het belangrijk om goede afspraken te maken met elkaar en om indien nodig een mediator of advocaat in te schakelen.